Poniżej zamieszczamy linki do dokumentów jakie można złożyć w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie.

 

Sekcja Epidemiologii

 

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

 

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

 

Sekcja Higieny Komunalnej

 

Sekcja Higieny Pracy

 

Sekcja Higieny Żywności i Żywienia

 

Laboratorium Badań Wody i Gleby - próbki wody do badań przyjmowane są w butelkach przygotowanych w naszym laboratorium wraz ze zleceniem i zakresem badań, zgodnie z instrukcją pobierania próbek:

 

 Laboratorium Badań Żywności

 

Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu BCG pdf 144.63 KB Dominik Kraczewski
Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu innym niż BCG pdf 151.91 KB Dominik Kraczewski
Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację zwłok - grób rodzinny pdf 54.09 KB Dominik Kraczewski
Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację zwłok - przeniesienie pdf 53.38 KB Dominik Kraczewski
Informacja o użyciu czynnika biologicznego w środowisku pracy pdf 96.85 KB Dominik Kraczewski
Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej pdf 220.93 KB Dominik Kraczewski
Informacja o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub pdf 203.92 KB Dominik Kraczewski
Zakres wykonywanych badań pdf 57.07 KB Dominik Kraczewski
Zakres badań próbek wody mineralnej, źródlanej, stołowej pdf 52.13 KB Dominik Kraczewski
Wydanie odpisu sprawozdania z badania pdf 62.46 KB Dominik Kraczewski
Zakres wykonywanych badań - Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii pdf 38.53 KB Dominik Kraczewski
Zakres wykonywanych badań - Laboratorium Badań Żywności pdf 82.96 KB Dominik Kraczewski
Ogólne zasady pobierania próbek i transportu - Laboratorium Badań Żywności pdf 122.03 KB Dominik Kraczewski
Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego dla Inwestora, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwole pdf 78.73 KB Dominik Kraczewski
Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego dla Inwestora, w stosunku do którego nie nałożono obowiązek uzyskania poz pdf 78.76 KB Dominik Kraczewski
Zawiadomienie o zakończeniu realizacji inwestycji pdf 78.25 KB Dominik Kraczewski
Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych pdf 73.68 KB Dominik Kraczewski
Wniosek w celu uzyskania decyzji dla lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek/opinii sanitarnej dla punktu przedszkolnego, zesp pdf 52.19 KB Dominik Kraczewski
Wniosek o wydanie opinii sanitarnej dla szkoły pdf 51.92 KB Dominik Kraczewski
Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej pdf 113.94 KB Dominik Kraczewski
Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej pdf 111.04 KB Dominik Kraczewski
Wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanita pdf 110.97 KB Dominik Kraczewski
Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej pdf 109.13 KB Dominik Kraczewski
Wniosek o wpis do wykazu zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne pdf 107.73 KB Dominik Kraczewski
Wniosek o dokonanie zmian w wykazie zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne pdf 107.80 KB Dominik Kraczewski
Wniosek o wykreślenie z wykazu zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne pdf 107.52 KB Dominik Kraczewski
Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej środka spożywczego / materiału lub wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnoś pdf 100.79 KB Dominik Kraczewski
Zakres badań próbek wody do spożycia pdf 57.00 KB Dominik Kraczewski
Zakres badań próbek wody z kąpieliska pdf 45.78 KB Dominik Kraczewski
ZLK-1 - Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej pdf 62.46 KB Dominik Kraczewski
ZLK-2 - Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy pdf 60.00 KB Dominik Kraczewski
ZLK-3 - Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową pdf 80.97 KB Dominik Kraczewski
ZLK-4 - Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia HIV / zachorowania na AIDS / zgonu osoby zakażonej HIV/ chorej na AIDS pdf 72.39 KB Dominik Kraczewski
ZLK-5 - Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej pdf 53.91 KB Dominik Kraczewski
ZLB-1 - Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych pdf 58.48 KB Dominik Kraczewski
ZLB-2 - Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku gruźlicy pdf 60.03 KB Dominik Kraczewski
ZLB-3 - Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV) pdf 63.07 KB Dominik Kraczewski
MZ-55 - Okresowy, dzienny Meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę pdf 67.17 KB Dominik Kraczewski
Instrukcja pobierania wymazu z kału pdf 47.56 KB Dominik Kraczewski
Instrukcja pobierania próbek wody do badań mikrobiologicznych pdf 117.37 KB Dominik Kraczewski
Instrukcja pobierania próbek wody w kierunku bakterii z rodzaju Legionella pdf 118.58 KB Dominik Kraczewski
Instrukcja pobierania próbek wody do badań fizykochemicznych pdf 114.81 KB Dominik Kraczewski
Instrukcja pobierania próbek wody ze studni, z basenów i z kąpielisk pdf 117.25 KB Dominik Kraczewski
Oświadczenie osób fizycznych (RODO) pdf 51.45 KB Dominik Kraczewski
Oświadczenie osób fizycznych (RODO) - ekshumacja pdf 63.62 KB Dominik Kraczewski
Zakres badań wody w kierunku Legionella pdf 98.87 KB Dominik Kraczewski
Zakres badań próbek wody z pływalni pdf 100.42 KB Dominik Kraczewski
Formularz na podstawie, którego przyjmowane są próbki do badań - Laboratorium Badań Żywności pdf 122.67 KB Dominik Kraczewski
Zlecenie, na podstawie którego przyjmowane są próbki do badań - Laboratorium Badań Wody i Gleby pdf 41.03 KB Dominik Kraczewski
Zakres wykonywanych badań - Laboratorium Badań Wody i Gleby pdf 43.02 KB Dominik Kraczewski
Badanie sporali pdf 41.83 KB Dominik Kraczewski
Badanie potwierdzenia identyfikacji szczepu pdf 42.38 KB Dominik Kraczewski
Badanie próbek moczu, kału, wymazów pdf 54.81 KB Dominik Kraczewski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 22 listopad 2018 13:33 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony. sobota, 02 marzec 2019 11:37 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony. sobota, 02 marzec 2019 11:37 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
sobota, 02 marzec 2019 11:43 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
sobota, 02 marzec 2019 11:46 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
sobota, 02 marzec 2019 12:00 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
sobota, 02 marzec 2019 12:03 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
sobota, 02 marzec 2019 12:06 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony. niedziela, 03 marzec 2019 09:57 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
czwartek, 07 marzec 2019 12:40 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 marzec 2019 12:40 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 28 marzec 2019 06:43 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 10 maj 2019 07:59 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
piątek, 10 maj 2019 08:00 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 10 czerwiec 2019 08:16 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 10 czerwiec 2019 09:09 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 12 czerwiec 2019 06:12 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 16 lipiec 2019 08:12 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 16 lipiec 2019 08:15 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 19 sierpień 2019 09:14 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 22 sierpień 2019 07:18 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 03 wrzesień 2019 11:05 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 07 październik 2019 08:54 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 17 październik 2019 12:27 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 26 listopad 2019 11:44 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 27 listopad 2019 13:41 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
czwartek, 12 grudzień 2019 13:08 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 24 grudzień 2019 06:53 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 08 styczeń 2020 08:18 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 08 styczeń 2020 09:19 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 08 styczeń 2020 10:47 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 15 styczeń 2020 16:33 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
czwartek, 16 styczeń 2020 11:53 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 10 luty 2020 12:40 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 10 luty 2020 12:51 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 10 luty 2020 13:05 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 30 marzec 2020 09:48 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 07 kwiecień 2020 05:41 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 04 maj 2020 06:28 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 01 lipiec 2020 05:22 Dominik Kraczewski