1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie jest podmiotem leczniczym, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Wielkopolski.
  2. Obszarem działalności Powiatowej Stacji jest miasto Leszno i powiat leszczyński.
  3. Stacja wpisana jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 000000023883 prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego.
  4. Statut Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie został wprowadzony Zarządzeniem Nr 345/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2012r.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 22 listopad 2018 13:10 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 listopad 2018 07:08 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 listopad 2018 07:08 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
sobota, 02 marzec 2019 12:57 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony. niedziela, 03 marzec 2019 10:01 Dominik Kraczewski