• Zarządzenie nr 345/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.05.2012 r.w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie - pobierz
  • Statut Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie – pobierz
  • Zarządzenie nr 5/19 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie z dnia 20 maja 2019r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie - pobierz.  Uzasadnienie wprowadzenia nowego regulaminu organizacyjnego - pobierz - oraz regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie - pobierz