Organizację Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie, w tym zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych, określa Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, zatwierdzony przez Wojewodę Wielkopolskiego.

W skład Powiatowej Stacji wchodzą komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i pism używają następujących symboli:

 1. Oddział Nadzoru (ON), w skład którego wchodzą:
  1. Sekcja Epidemiologii - ON.E,
  2. Sekcja Higieny Żywności i Żywienia - ON.HŻ,
  3. Sekcja Higieny Komunalnej - ON.HK,
  4. Sekcja Higieny Pracy - ON.HP,
  5. Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży - ON.HD,
  6. Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego - ON.NS.
 2. Oddział Laboratoryjny (OL), w skład którego wchodzą:
  1. Główny Specjalista do Spraw Systemu Jakości w Oddziale Laboratoryjnym - OL.SL,
  2. Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii - OL.B,
  3. Laboratorium Badań Wody i Gleby - OL.W,
  4. Laboratorium Badań Żywności - OL.Ż.
 3. Oddział Ekonomiczny i Administracyjny ( OEA), w skład którego wchodzą:
  1. Sekcja Ekonomiczna - OEA.SE,
  2. Sekcja Administracji - OEA.SA.
 4. Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia - OZ.
 5. Sekcja Organizacji i Statystyki - SO.
 6. Sekcja Kadr i Szkoleń - SP.
 7. Stanowisko Pracy Głównego Księgowego - GK.
 8. Stanowisko Pracy Radcy Prawnego - RP.
 9. Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości - SJ.
 10. Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej - BHP.
 11. Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych - OC.
 12. Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych - OIN.
 13. Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych IOD.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 22 listopad 2018 13:23 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 listopad 2018 23:32 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony. środa, 06 marzec 2019 12:49 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 czerwiec 2019 08:05 Dominik Kraczewski