ROOT

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie zamieszcza informację o udzieleniu zamówienia do postępowania dotyczącego "Dostawa pożywek, szkła i naczyń laboratoryjnych, sprzętu jednorazowego użytku, testów do mikrobiologii, wzorców oraz odczynników chemicznych dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie" nr sprawy OEA.SA-27-8/19.

Informacja dostępna tutaj.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie informuje, że zakończyła postępowanie przetargowe związane z "Dostawą wzorców dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie" nr sprawy OEA.SA-27-9/19.

Postępowanie zostało UNIEWAŻNIONE.

Informacja o unieważnieniu do pobrania tutaj.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawę wzorców dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie" nr sprawy OEA-SA-27-9/19.

Składanie ofert do 09.12.2019 r. godz. 10:00 – Sekretariat pokój 11.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu – 09.12.2019 r. godz. 10:15 – Sekretariat pokój 11.

Dokumentacja SIWZ do pobrania tutaj.

Edytowalne załączniki w formacie .docx do pobrania tutaj.

Ogłoszenie o zamówieniu tutaj.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie informuje, że zakońćzyła postępowanie przetargowe związane z "Dostawą pożywek, szkła i naczyń laboratoryjnych, sprzętu jednorazowego użytku, testów do mikrobiologii, wzorców oraz odczynników chemicznych dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie" nr sprawy OEA.SA-27-8/19.

Szczegóły do pobrania tutaj.

Podkategorie

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO Biuletynie

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

COM_CONTENT_READ_MOREO Informacji Publicznej

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPomoc BIP

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje prawne