Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Powiatowego Inspektora, w szczególności poprzez:

 1. sprawowanie nadzoru nad warunkami:
  1. higieny środowiska,
  2. higieny pracy w zakładach pracy,
  3. higieny procesów nauczania i wychowania,
  4. higieny wypoczynku i rekreacji,
  5. zdrowotnymi żywności, żywienia oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością i kosmetykami,
  6. higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne.
 2. wykonywanie czynności kontrolnych.
 3. wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych, w tym wykonywanie badań laboratoryjnych za pomocą posiadanej aparatury i wykorzystywanych metod badawczych w ramach usług zleconych.
 4. prowadzenie działalności przeciwepidemicznej.
 5. prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.
 6. inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia.
 7. opracowanie ocen i analiz epidemiologicznych oraz stanu higieniczno - sanitarnego.
 8. opracowywanie ocen i analiz środowiskowych, warunkujących zdrowie ludności.
 9. prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego.
 10. przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia.
 11. przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów.
 12. opracowanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji.
 13. prowadzenie spraw z zakresu statystyki publicznej.
 14. prowadzenie spraw pracowniczych, ekonomiczno - administracyjnych oraz finansowych Powiatowej Stacji.
 15. wykonywanie innych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 22 listopad 2018 13:25 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony. sobota, 02 marzec 2019 12:42 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony. sobota, 02 marzec 2019 12:42 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony. sobota, 02 marzec 2019 12:43 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony. sobota, 02 marzec 2019 12:43 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony. niedziela, 03 marzec 2019 09:58 Dominik Kraczewski