Organizacja

Organizację Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie, w tym zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych, określa Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, zatwierdzony przez Wojewodę Wielkopolskiego.

W skład Powiatowej Stacji wchodzą komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i pism używają następujących symboli:

 1. Oddział Nadzoru (ON), w skład którego wchodzą:
  1. Sekcja Epidemiologii - ON.E,
  2. Sekcja Higieny Żywności i Żywienia - ON.HŻ,
  3. Sekcja Higieny Komunalnej - ON.HK,
  4. Sekcja Higieny Pracy - ON.HP,
  5. Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży - ON.HD,
  6. Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego - ON.NS.
 2. Oddział Laboratoryjny (OL), w skład którego wchodzą:
  1. Główny Specjalista do Spraw Systemu Jakości w Oddziale Laboratoryjnym - OL.SL,
  2. Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii - OL.B,
  3. Laboratorium Badań Wody i Gleby - OL.W,
  4. Laboratorium Badań Żywności - OL.Ż.
 3. Oddział Ekonomiczny i Administracyjny ( OEA), w skład którego wchodzą:
  1. Sekcja Ekonomiczna - OEA.SE,
  2. Sekcja Administracji - OEA.SA.
 4. Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia - OZ.
 5. Sekcja Organizacji i Statystyki - SO.
 6. Sekcja Kadr i Szkoleń - SP.
 7. Stanowisko Pracy Głównego Księgowego - GK.
 8. Stanowisko Pracy Radcy Prawnego - RP.
 9. Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości - SJ.
 10. Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej - BHP.
 11. Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych - OC.
 12. Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych - OIN.
 13. Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych IOD.

 

 • Zarządzenie nr 265/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.06.2020 r.w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie - pobierz
 • Statut Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie – pobierz
 • Zarządzenie nr 17/20 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie z dnia 21 sierpnia 2020r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie - pobierz.  Uzasadnienie wprowadzenia nowego regulaminu organizacyjnego - pobierz - oraz regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie - pobierz

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie

lek. wet. Artur Podfigurny
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie

mgr Irena Ojo
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Główny Księgowy

mgr Mirosława Paul
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego

mgr Anna Nowacka
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.