Wystąpienie pokontrolne NIK P/15/050 - Działania organów administracji rządowej na rzecz bezpieczeństwa żywności.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie. Data kontroli 15-16.06.2015r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocj Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Oddział Higieny Komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Inspektora ds. OC i spraw obrnnych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Państwowego Powiatowego Inspekora Sanitarnego w Lesznie za rok 2016

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez pracowników Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie. Data kontroli 15.03.2017r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Oddział Higieny Pracy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie. Data kontroli 15.09.2017r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie. Data kontroli 12.10.2017r.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 22 listopad 2018 13:38 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 28 luty 2019 22:43 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 28 luty 2019 22:45 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 28 luty 2019 22:47 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
piątek, 01 marzec 2019 21:39 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 01 marzec 2019 22:42 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 01 marzec 2019 22:45 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony. niedziela, 03 marzec 2019 09:55 Dominik Kraczewski