Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Lesznie prowadzi między innymi następujące rejestry:

  1. Rejestr skarg i wniosków,
  2. Rejestr nosicieli HBS (+) i anty HCV (+),
  3. Rejestr zachorowań na WZW typ B, C,
  4. Rejestr chorób zakaźnych,
  5. Rejestr zbiorowych zatruć pokarmowych,
  6. Rejestr nosicieli tymczasowych, stałych, durów, salmoneloz,
  7. Rejestr osób pokąsanych przez zwierzęta,
  8. Rejestr niepożądnych odczynów poszczepiennych,
  9. Rejestr dodatnich wyników badań,
  10. Rejestr chorób zawodowych.

PSSE w Lesznie posiada archiwum zakładowe, które przejmuje dokumenty archiwalne z komórek organizacyjnych, przechowuje i zabezpiecza akta oraz prowadzi ewidencję archiwalną akt. Archiwum działa w oparciu o instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 22 listopad 2018 13:33 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 26 listopad 2018 23:59 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 listopad 2018 00:00 Dominik Kraczewski