Finanse i mienie

Aktualnie brak środków do zbycia.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie, informuję, iż posiada do nieodpłatnego przekazania innej jednostce, w celu realizacji zadań publicznych sprzęt podany w załączniku - pobierz załącznik tutaj.

Instytucje lub podmioty będące zainteresowane pozyskaniem, którejkolwiek z wymienionych pozycji proszone są o pisemny kontakt.

Załączamy także wniosek, który należy złożyć w celu pozyskania wymienionego sprzętu oraz protokół zdawczo-odbiorczy.

 

Budynek przy ul. Niepodległości 66 w Lesznie, własność Skarbu Państwa oddana w trwały zarząd Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie.